Företaget

 

Snickarkraft är ett nystartat byggföretag med bas i Uppsala. Vi erbjuder allt från renovering och om- och tillbyggnad till nyproduktion. Vi jobbar efter ledord som kvalité och öppenhet för att skapa stort förtroende hos våra kunder.

Med flera års erfarenhet av bygg och stort kunnande åtar vi oss alla typer av arbete när det gäller snickerier och annan byggverksamhet. Inom företaget finns också elkompetens för installationer av olika slag.

Till vänster hittar ni en länk där ni kan läsa mer om vad som gäller vid ROT-avdrag. Aktuella regler för 2013.